anime : Gin-iro No Kami No Agito. 2006 movie.
gin-iro 01 02 gin-iro 03 anime 04